• namphuongtin@gmail.com

Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH/BẢO TRÌ

Sản phẩm không có bảo hành/bảo trì

Bên mua có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm ngay khi nhận hàng. Trường hợp sản phẩm giao không đạt yêu cầu liên hệ bộ phận bán hàng để thông tin và hỗ trợ giải quyết

Nếu hai bên không thương lượng được, bên mua có quyền trả hàng, bên bán có trách nhiệm hoàn trả lại tiền cho bên mua.