• namphuongtin@gmail.com

Chính sách đổi trả

Áp dụng từ: 01/11/2018

Đổi trả – hoàn tiền đối với sản phẩm ván ép phủ phim:
Đối với lỗi do người sử dụng: không áp dụng
Đối với lỗi do nhà phân phối áp dụng theo quy định sau:
– Đổi hàng: đổi mới 1 đổi 1 trong thời hạn 1-2 ngày
– Trả hàng – hoàn tiền: hoàn tiền 100%