• namphuongtin@gmail.com

Chính sách vận chuyển

1. Dịch vụ áp dụng:
– Tất cả các khách hàng mua sản phẩm ván ép phủ phim
2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/11/2018
3. Phạm vi giao hàng:

Stt Chính sách ưu đãi Phạm vi áp dụng Điều kiện áp dụng
01 Giao hàng Miễn phí Nội thành Đà Nẵng Đơn hàng từ 50 tấm trở lên
02 Giao hàng Miễn phí Ngoại thành Đà Nẵng Đơn hàng từ 70 tấm trở lên

Trường hợp địa điểm nhận hàng thuộc tỉnh thành khác, khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại 0931 68 11 33 để được báo giá chi tiết
4. Bốc xếp hàng hoá:
Mỗi bên chịu bóc xếp mỗi đầu (Bên bán có trách nhiệm xếp hàng lên xe, bên mua có trách nhiệm tự bóc xếp hàng xuống tại kho bãi của bên mua)