• namphuongtin@gmail.com

Bảng Tiêu Lệnh, Nội Quy PCCC Nhựa Dẻo

Giá bán: 170.000

Danh mục:

Bộ PCCC gồm 4 bảng chất liệu nhựa mica (không rỉ)

  • Bảng nội quy
  • Bảng tiêu lệnh,
  • Bảng cấm lửa
  • Bảng cấm hút thuốc