• namphuongtin@gmail.com

Container Văn Phòng Làm Việc 20 feet

Cửa đi:

  • 02 bộ cửa cuốn xếp liền có kích thước 1.85 x 2.5m, tôn dày 0.5mm
  • 02 bộ cửa sổ nhôm lùa: 0,8 x 1.0m

Sơn theo yêu cầu