• namphuongtin@gmail.com

Cuộn rào công trình lõi giấy

Giá bán: 32.000

Băng rào cảnh báo

– Trọng lượng: 700g

– Chiều dài: 100m

Sản xuất bằng công nghệ mới