• namphuongtin@gmail.com

Tam giác phản quang

Giá bán: 95.000

Tam Giác Phản Quang Cảnh Báo Dừng Khẩn Cấp
– Dùng trong trường hợp dừng đỗ khẩn cấp trên đường
– Cảnh báo cho các phương tiện tham gia giao thông biết và tránh xe dừng đỗ
– Treo đầu xe tải, xe ben, xe container cảnh báo xe to
– Phản quang tốt và có chân đế tháo rời